Nom: Empar

Origen i significat

El nom Empar és una forma valenciana del nom Amparo, el qual té un origen espanyol i significa "protecció" o "refugi". El nom es va popularitzar gràcies al culte a la Mare de Déu del Amparo, advocació mariana que simbolitza la protecció de la Verge sobre els fidels. És un nom amb una forta connotació religiosa i de devoció.

A més, la paraula "amparo" prové del llatí "amparāre", que significa protegir o cobrir, fent al·lusió a la funció de la Verge com a protectora. El nom Empar, per tant, podria ser interpretat com un desig de protecció i seguretat per part dels qui el porten o pels seus familiars.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2634 de 59.142 noms
  • Freqüència: 155 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Empar a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Empar apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena

Altres noms similars

Ema (f)Mar (f)Eman (f)Emma (f)Amparo (f)Gelmar (m)Adelmar (m)Geremar (m)Amar (m)Emir (m)