Nom: Ema

Origen i significat

Ema és un nom femení d'origen germànic. La seva etimologia es remunta a la paraula "ermen", que significa "gran" o "poderós". Aquest nom pot ser considerat una variant curta o una forma reduïda d'altres noms que comencen o contenen l'element "Ema-", com per exemple Emmeline o Emmanuelle.

A través de la història, Ema ha estat un nom portat per diverses figures de la noblesa i la reialesa europea, transmetent una sensació de distinció i elegància. A més, és un nom que ha mantingut una certa popularitat al llarg dels segles i que es pot trobar en diferents cultures amb petites variacions en la seva ortografia o pronunciació.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 3

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4587 de 59.142 noms
  • Freqüència: 72 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ema a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Eman (f)Gema (f)Elma (f)Emma (f)Enma (f)Gemma (f)