Nom: Dolça

Origen i significat

El nom Dolça prové de l'adjectiu català "dolç", que significa "dolç" o "suau". És un nom femení que evoca qualitats de tendresa, amabilitat i dulzor, i que es pot associar amb una personalitat acollidora i amable. No és un dels noms més comuns, però té un so distintiu i una qualitat lírica que pot ser apreciada per aquells que busquen un nom amb aquestes característiques.

En la història i la literatura medieval, el terme "dolça" es feia servir també com a elogi de la bellesa i la gràcia femenines. Així, el nom Dolça pot tenir connotacions que van més enllà de la simple referència al gust, apel·lant a un concepte més ampli de suavitat i encant.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3845 de 59.142 noms
  • Freqüència: 90 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Dolça a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Doaa (f)Doha (f)Dora (f)Doua (f)Lucà (m)