Nom: Dolça

Origen i significat

El nom Dolça prové de l'adjectiu català "dolç", que significa "dolç" o "suau". És un nom femení que evoca qualitats de tendresa, amabilitat i dulzor, i que es pot associar amb una personalitat acollidora i amable. No és un dels noms més comuns, però té un so distintiu i una qualitat lírica que pot ser apreciada per aquells que busquen un nom amb aquestes característiques.

En la història i la literatura medieval, el terme "dolça" es feia servir també com a elogi de la bellesa i la gràcia femenines. Així, el nom Dolça pot tenir connotacions que van més enllà de la simple referència al gust, apel·lant a un concepte més ampli de suavitat i encant.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Dolça a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3845 de 59.142 noms
  • Freqüència: 90 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Doaa (f)Doha (f)Dora (f)Doua (f)Lucà (m)

Dolça apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb DNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena