Nom: Divina

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1635 de 59.142 noms
  • Freqüència: 306 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Divina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Divina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb DNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena

Altres noms similars

Dina (f)Silvina (f)Ina (f)Viviana (f)Daina (f)Irina (f)Doina (f)Savina (f)Diana (f)Digna (f)