Nom: Conxita

Origen i significat

Conxita és la forma catalana del nom Concepció, que es refereix a la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, un dogma central de la fe catòlica. Aquest nom és molt comú en països de parla hispana i catalana, on la veneració a la Verge Maria té un paper important en la cultura religiosa.

La paraula "concepció" prové del llatí "conceptio", que significa "concebir", i en el context religiós, celebra la creença que Maria va ser concebuda sense pecat original. El nom Conxita, per tant, porta una connotació de puresa i santedat, i és sovint escollit per famílies catòliques en honor a aquesta creença.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Conxita a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 59.142 noms
  • Freqüència: 479 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Conxa (f)Xita (f)Conchita (f)Nita (f)Ònia / Onia (f)Cinta (f)Ontia (f)Anita (f)Constancia (f)Centa (f)

Conxita apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs