Nom: Conxita

Origen i significat

Conxita és la forma catalana del nom Concepció, que es refereix a la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, un dogma central de la fe catòlica. Aquest nom és molt comú en països de parla hispana i catalana, on la veneració a la Verge Maria té un paper important en la cultura religiosa.

La paraula "concepció" prové del llatí "conceptio", que significa "concebir", i en el context religiós, celebra la creença que Maria va ser concebuda sense pecat original. El nom Conxita, per tant, porta una connotació de puresa i santedat, i és sovint escollit per famílies catòliques en honor a aquesta creença.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 59.142 noms
  • Freqüència: 479 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Conxita a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Conxa (f)Xita (f)Conchita (f)Nita (f)Ònia / Onia (f)Cinta (f)