Nom: Chiara

Origen i significat

El nom Chiara és la versió italiana de Clara, que prové del llatí "clarus", que significa "brillant", "lluminosa" o "famosa". És un nom que es va popularitzar a través de Santa Chiara d'Assís, contemporània de Sant Francesc d'Assís i fundadora de l'orde de les Pobres Dames, més tard conegudes com a Clarisses.

Aquest nom s'associa sovint amb la puresa i la transparència, potser pel seu vincle amb la llum i la claredat que suggereix el seu significat. La popularitat de Santa Chiara ha ajudat a mantenir el nom dins de la tradició cristiana, essent un nom freqüent entre les persones de fe catòlica, especialment a Itàlia.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Chiara a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 951 de 59.142 noms
  • Freqüència: 663 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 362 de 1.448 noms
  • Freqüència: 23 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,42 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ciara (f)Iara (f)Cira (f)Nahiara (f)Ahinara (f)Kiara (f)Siara (f)Clara (f)Idara (f)Inara (f)

Chiara apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena