Nom: Chiara

Origen i significat

El nom Chiara és la versió italiana de Clara, que prové del llatí "clarus", que significa "brillant", "lluminosa" o "famosa". És un nom que es va popularitzar a través de Santa Chiara d'Assís, contemporània de Sant Francesc d'Assís i fundadora de l'orde de les Pobres Dames, més tard conegudes com a Clarisses.

Aquest nom s'associa sovint amb la puresa i la transparència, potser pel seu vincle amb la llum i la claredat que suggereix el seu significat. La popularitat de Santa Chiara ha ajudat a mantenir el nom dins de la tradició cristiana, essent un nom freqüent entre les persones de fe catòlica, especialment a Itàlia.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 951 de 59.142 noms
  • Freqüència: 663 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 330 de 1.448 noms
  • Freqüència: 26 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,46 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Chiara a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Ciara (f)Iara (f)Cira (f)Nahiara (f)Ahinara (f)Kiara (f)