Nom: Adelaida

Origen i significat

El nom Adelaida té un profund origen germànic, compost per les parts "adel-" que significa "noble" i "-heid" que es tradueix com "tipus" o "qualitat". Per tant, el significat complet del nom podria interpretar-se com "de noble tipus" o "de noble qualitat". Aquest nom ha estat portat per reines i personatges de l'alta noblesa, reforçant la seva associació amb l'estatus i la noblesa.

A més, la ciutat d'Adelaida a Austràlia va ser nomenada en honor de la Reina Adelaida, esposa del rei Guillem IV del Regne Unit, la qual cosa pot haver contribuït a la difusió internacional del nom. Com a nom propi, Adelaida ha tingut diverses variants ortogràfiques en diferents idiomes, incloent Adelaide en anglès i Adélaïde en francès, totes mantenint l'essència del seu significat original.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Adelaida a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 665 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.101 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,14 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Adela (f)Elida (f)Adaia (f)Aida / Aïda / Aída (f)Adelina (f)Alaia (f)Elaia (f)Lida (f)Elàdia / Eladia (f)Nèlida / Nélida (f)

Adelaida apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs