Nom: Bayan

Origen i significat

El nom Bayan pot tenir diversos orígens i significats, depenent de la cultura d'on prové. En algunes llengües d'origen turc, com ara el turc o el tàtar, Bayan pot significar "eloqüent" o "algú que parla clarament". Aquest significat està lligat a la capacitat de comunicar-se de manera efectiva i pot ser un atribut molt valorat.

En altres contextos, com en les cultures àrabs, el nom Bayan pot estar relacionat amb el significat de "manifestació" o "expressió". Aquest nom pot ser triat pels pares per simbolitzar la claredat i la bellesa de l'expressió, tant en el sentit literal com en el figurat. A més, Bayan també podria estar relacionat amb la música, ja que en rus, "bayan" és un tipus d'acordió, tot i que aquesta associació és menys probable en relació amb el nom de persona.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Bayan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2682 de 59.142 noms
  • Freqüència: 151 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 389 de 1.448 noms
  • Freqüència: 21 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,37 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Layan (f)Mayan (f)Yan (f)Maryan (f)Brayan (m)Aya (f)Ayana (f)Ayan (m)Rayhan (f)Xiaoyan (f)

Bayan apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb BNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena