Nom: Aya

Origen i significat

El nom Aya és un nom femení que té diverses procedències i significats. En l'àmbit japonès, Aya és un nom comú que pot escriure's amb diferents caràcters kanji, cadascun amb el seu propi significat, com pot ser "color", "disseny" o "teixit". La versatilitat d'aquests caràcters permet que el nom pugui tenir múltiples interpretacions segons la combinació escollida.

En altres cultures, Aya també es troba com a nom. Per exemple, a l'idioma àrab, Aya significa "miracle" o "senyal", i pot ser trobat en l'Alcorà, on les "ayes" són els versets del llibre sagrat. Així mateix, en hebreu, Aya (איה) podria ser una variant de la paraula "vol" (איה), tot i que aquest ús no és comú com a nom propi. Aquests diferents orígens donen al nom Aya una rica diversitat de significats i un caràcter internacional.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 3

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 386 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.738 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,35 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 144 de 1.448 noms
  • Freqüència: 66 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,17 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aya a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Ayat (f)Laya (f)Maya (f)Naya (f)Alya (f)Anya (f)