Nom: Antara

Origen i significat

Dins la tradició sànscrita, el nom Antara podria interpretar-se com "interior" o "intern", indicant una connexió amb la interioritat d'una persona. Aquest significat enfoca en la importància de l'essència interna i l'ànima, una idea que és central en molts ensenyaments i textos sànscrits. Així, portar el nom Antara podria simbolitzar una persona de gran profunditat espiritual o amb una forta consciència del seu jo interior.

D'altra banda, Antara també pot referir-se a Antarah ibn Shaddad, un famós poeta i guerrer àrab preislàmic, conegut pel seu valor i la seva poesia. En aquest context, el nom podria ser associat amb qualitats de força, coratge i talent literari. Tot i que aquesta versió del nom és típicament masculina, la seva adopció com a nom femení pot ser una elecció contemporània o un exemple de la flexibilitat en la utilització de noms culturals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Antara a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ainara (f)Aynara (f)Nara (f)Ahinara (f)Ainhara (f)Adara (f)Amara (f)Antia (f)Enara (f)Inara (f)

Antara apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena