Nom: Ana Maria / Ana María

Origen i significat

Ana-Maria és un nom compost format per la unió de dos noms independents: Ana i Maria. El nom Ana prové de l'hebreu "Hannah", que significa "gràcia" o "favor". És un nom amb una forta presència bíblica, ja que Ana era la mare del profeta Samuel i és venerada per la seva fe i paciència.

D'altra banda, Maria, que també té orígens hebreus, és un dels noms femenins més difosos en la tradició cristiana, i podria derivar de l'arrel egípcia "mry" que significa "estimada" o de la paraula hebrea per a "amarga". Maria és la mare de Jesús en el Nou Testament, fet que li confereix una gran importància religiosa i cultural. La combinació Ana-Maria pot reflectir una tradició de noms cristians i és freqüent en països de tradició catòlica.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 25 de 59.142 noms
  • Freqüència: 35.666 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 4,58 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ana Maria / Ana María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Anamaria (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Amaia (f)Macària (f)Amara (f)