Nom: Allegra

Origen i significat

El nom Allegra té les seves arrels en la llengua italiana, on significa "alegre" o "vivaz". Aquest nom evoca una sensació de joia i exuberància, i es pot considerar una elecció poètica per a una nena, reflectint una esperança de personalitat feliç i optimista per part dels pares.

Tot i que no és un dels noms més comuns, Allegra ha guanyat popularitat en algunes cultures i pot ser trobat ocasionalment en països de parla anglesa, així com en altres regions europees. Aquest nom també pot estar associat amb la música, ja que en termes musicals, "allegro" fa referència a un tempo ràpid i alegre, reforçant així la seva connexió amb la joia i l'energia.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Allegra a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4964 de 59.142 noms
  • Freqüència: 65 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 786 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,15 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alegria / Alegría (f)Alberta (f)Alexa (f)Llura (f)Alena (f)Aleta (f)Lea (f)Valèria / Valeria (f)Alguer (m)

Allegra apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs