Nom: Adama

Origen i significat

El nom Adama és menys comú i pot tenir diferents interpretacions depenent de l'origen cultural. En algunes llengües africanes, Adama podria ser una variant femenina de Adam, que en hebreu significa "home" o "terrenal", ja que Adam es considera el primer home segons la tradició judeocristiana. Aquesta versió del nom podria estar relacionada amb la idea d'origen o principi.

D'altra banda, Adama també podria tenir arrels en cultures de l'Àfrica Occidental, on el nom podria estar relacionat amb la terra o el sòl, fent al·lusió a la fertilitat o a la naturalesa. Aquestes interpretacions no són exclusives i podrien variar significativament en funció del context etnolingüístic en què es troba el nom.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2135 de 59.142 noms
  • Freqüència: 214 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Adama a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Adama apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena

Altres noms similars

Adama (m)Ada (f)Adaia (f)Adara (f)Fadma (f)Adam (m)Adhara (f)Amadora (f)Mariama (f)Mama (f)