Nom: Amada

Origen i significat

El nom Amada prové de l'adjectiu espanyol "amada", que significa "estimada" o "ben volguda". És la forma femenina del participi passat del verb "amar" (estimar). Així, el nom porta una connotació de ser objecte d'amor i d'afecte profund. És una expressió de tendresa i de valoració cap a la persona que porta aquest nom.

A més, Amada pot ser vist com la versió femenina del nom masculí Amado. En contextos religiosos, el concepte d'estimar i ser estimat té una forta presència, i això pot haver influït en l'ús del nom en cultures de parla hispana, on el valor de l'amor i la devoció són altament apreciats.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Amada a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2286 de 59.142 noms
  • Freqüència: 194 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Amanda (f)Amadora (f)Armanda (f)Ada (f)Amaia (f)Amara (f)Amaya (f)Magda (f)Majda (f)Asmaa (f)

Amada apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena