Nom: Zen

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Zen a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 33.337 de 59.142 noms
  • Freqüència: 6 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Zenó (m)Ze (m)Zenon (m)Ben (m)Zep (m)Zenab (f)Zenai (f)Zenaida (f)Zenòbia (f)Zeinab (f)

Zen apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ZNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts