Nom: Yassir

Origen i significat

El nom Yassir té les seves arrels en l'idioma àrab, on sovint s'escriu com ياسر. Aquest nom masculí significa "fàcil" o "sense complicacions". El significat podria estar relacionat amb la facilitat i la simplicitat, suggerint una persona que pot manejar situacions o problemes amb facilitat i eficàcia.

A més, Yassir pot ser associat amb la figura de Yasser Arafat, líder palestí i Premi Nobel de la Pau, el qual va donar una notable visibilitat internacional al nom durant el segle XX. Això pot haver influït en la seva popularització en algunes regions i comunitats al llarg dels anys, conferint-li un matís de lideratge i resistència.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Yassir a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1057 de 59.142 noms
  • Freqüència: 566 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 403 de 1.448 noms
  • Freqüència: 20 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,37 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Yasir (m)Yasser (m)Yassin (m)Yair (m)Yassine (m)Yaser (m)Yasin (m)Nasir (m)Yahir (m)Yaniss (m)

Yassir apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb YNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen