Nom: Yassine

Origen i significat

Yassine és un nom masculí d'origen àrab. Aquest nom pot ser una variant de Yasin o Ya Seen, que són les primeres paraules de la sura 36 del Corà, i és una de les suras que molts musulmans aprenen a recitar i utilitzen en les seves oracions. El significat exacte d'aquestes paraules és objecte de debat entre els erudits, però sovint es considera que tenen un caràcter sagrat i espiritual.

El nom Yassine també pot ser interpretat com un elogi o un títol d'honor, i és comú entre els parlants de l'àrab, encara que també s'ha estès a altres cultures i països amb poblacions musulmanes significatives. El seu ús com a nom propi pot reflectir una connexió amb la fe islàmica i un desig de vincular a la persona amb els ensenyaments i la tradició de l'Alcorà.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Yassine a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 529 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.624 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,21 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 573 de 1.448 noms
  • Freqüència: 13 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,23 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Yasine (m)Yassin (m)Yasin (m)Yasser (m)Yassir (m)Assane (m)Yassmine (f)Amine (m)Yasir (m)Massin (m)

Yassine apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb YNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen