Nom: Amine

Origen i significat

El nom Amine és masculí i té els seus orígens en la cultura àrab. La paraula أمين (amin) significa "fiable", "honest" o "leal" en àrab, i és un concepte valorat dins la cultura i la religió islàmica. Aquest nom sovint es dona amb l'esperança que el nen creixi tenint aquestes qualitats de fiabilitat i integritat.

A més, Amine pot ser una variant del nom Amin, que també es pot trobar en altres cultures amb lleugeres variacions en l'ortografia i la pronunciació. El nom pot tenir altres significats o matisos depenent del context cultural i lingüístic en què s'utilitzi, però el seu vincle amb els valors d'honestedat i confiança és un tema comú.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Amine a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 982 de 59.142 noms
  • Freqüència: 631 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Lamine (m)Amin (m)Yasine (m)Slimane (m)Lamin (m)Antoine (m)Yassine (m)Jasmine (f)Yasmine (f)Amir (m)

Amine apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms originalsNoms de nen