Nom: Xoel

Origen i significat

El nom Xoel és una variant gallega del nom Joel, el qual té arrels en l'hebreu. L'origen hebreu del nom es pot desglossar en elements com "Yo", que és una forma abreujada de "Yahveh", el nom de Déu, i "el", que significa "Déu". Així, el significat de Joel i, per extensió, de Xoel podria interpretar-se com "Yahveh és Déu" o "Jahvé és el Senyor".

El nom Joel és conegut per ser el d'un dels profetes menors de la Bíblia, l'autor del llibre que porta el seu nom en l'Antic Testament. Aquesta associació bíblica li dona al nom un fons religiós i espiritual, tot i que la forma Xoel és més específica de la cultura i la llengua gallegues, reflectint la variació lingüística i la diversitat cultural dins de l'àmbit hispànic.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Xoel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9567 de 59.142 noms
  • Freqüència: 27 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Joel (m)Noel (m)Yoel (m)Zoel (m)Axel (m)Xosé (m)Ionel (m)

Xoel apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb XNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts