Nom: Ton

Origen i significat

El nom Ton és una variant catalana de Antoni, el qual prové del llatí "Antonius", un nomen (cognom) romà d'origen incert, però sovint associat amb la gens Antonia, una família de l'antiga Roma. El significat exacte del nom Antonius és desconegut, tot i que algunes teories suggereixen que podria tenir arrels etrusques o estar relacionat amb el terme grec "anthos", que significa "flor".

Ton, com a forma abreujada i afectuosa d'Antoni, es fa servir sovint en contextos informals i pot reflectir una sensació de proximitat o familiaritat. És un nom que, tot i la seva brevetat, manté la connexió amb la riquesa històrica i cultural del seu origen. A Catalunya, és comú trobar noms curts o variants de noms més llargs que es fan servir de manera col·loquial o afectuosa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ton a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1441 de 59.142 noms
  • Freqüència: 370 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 447 de 1.448 noms
  • Freqüència: 18 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,32 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Toni (m)Tony (m)Anton / Antón (m)Ayrton (m)Gastón (m)Tona (f)Antoni (m)Antolín (m)Ion (m)Jon (m)

Ton apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb TNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts