Nom: Seraj

Origen i significat

El nom Seraj no és comú en la cultura catalana i sembla tenir un origen forà fora de la tradició occidental. Podria ser una variant transliterada de l'àrab "Siraj", que significa "llanterna" o "llum". En la tradició islàmica, aquest nom pot simbolitzar la llum que guia o il·lumina el camí, tenint connotacions espirituals o de saviesa.

També és possible que Seraj derivi d'altres cultures o llengües amb lleugeres variacions en la seva ortografia o pronunciació, però sense més informació específica, és difícil determinar l'origen exacte o el significat complet del nom. Aquest nom pot portar amb si una riquesa de significats segons el context cultural i la història familiar on s'inscriu.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Seraj a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 6080 de 59.142 noms
  • Freqüència: 49 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 956 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Siraj (m)Serafí (m)Serapi (m)Serafín (m)Serapió (m)Servando (m)Sean (m)Sedra (f)Serena (f)Serafina (f)

Seraj apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen