Nom: Sami

Origen i significat

El nom Sami té diversos orígens possibles. En cultures àrabs, Sami pot ser un nom masculí derivat de l'arrel "s-m-'", que significa "elevat" o "sublim". Aquest nom està associat amb atributs com l'altitud, la noblesa i la grandesa. És un nom àmpliament utilitzat en països de parla àrab i pot ser trobat també en altres cultures islàmiques amb variants ortogràfiques.

A més, Sami també pot ser un nom d'origen finès, on és una forma de Samuel, derivant del nom hebreu "Shemu'el", que significa "Dèu ha escoltat". Aquest nom ha estat popularitzat en diverses cultures i tradicions, adoptant formes variades segons la llengua i la regió. En aquest cas, Sami pot carregar amb ell el significat religiós i espiritual del seu origen bíblic.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Sami a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1050 de 59.142 noms
  • Freqüència: 569 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 447 de 1.448 noms
  • Freqüència: 18 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,32 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Samir (m)Sam (m)Rami (m)Samy (m)Said / Saïd (m)Smail (m)Samia (f)Isai (m)Salim (m)Samba (m)

Sami apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb SNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts