Nom: Samba

Origen i significat

El nom Samba no és gaire comú com a nom propi en la majoria de cultures i pot tenir connotacions diferents segons el context. En algunes cultures de l'Àfrica Occidental, Samba podria ser un nom masculí, que sovint es dona en referència a una tradició o característica cultural. No obstant això, la informació específica sobre el seu significat i origen en aquest context és limitada i podria variar entre les diverses comunitats i llengües de la regió.

A nivell internacional, Samba és més reconegut com el nom d'un estil de música i ball originari del Brasil. Aquesta associació no implica que sigui un nom comú per a persones en la cultura brasilera o altres, però sí que el terme està estretament lligat a la identitat i expressió cultural brasilenya. El nom podria ser escollit per pares amb un especial afecte per aquesta expressió artística o com a homenatge a la cultura que representa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Samba a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1118 de 59.142 noms
  • Freqüència: 528 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Saba (m)Sam (m)Osama (m)Usama (m)Salman (m)Saba (f)Sami (m)Samy (m)Ossama (m)Ousama (m)

Samba apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen