Nom: Rodrigo

Origen i significat

El nom Rodrigo és d'origen germànic i es compon de dos elements: "hrod", que significa "glòria", i "ric", que significa "poderós" o "rei". Aquest nom va ser portat per diversos reis i nobles al llarg de la història, especialment en regions d'Europa on la influència germànica va ser forta, com en els regnes visigots i en l'edat mitjana espanyola.

A més, Rodrigo és la forma espanyola del nom, mentre que en altres idiomes es poden trobar variants com Roderick en anglès o Rodrigue en francès. El nom ha estat popularitzat en la literatura i la història, essent un exemple destacat el Cid Campeador, l'heroi nacional d'Espanya, el cui nom real era Rodrigo Díaz de Vivar.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rodrigo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 510 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.699 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,22 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 536 de 1.448 noms
  • Freqüència: 14 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,26 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Orio (m)Roderic (m)Roi (m)Diego (m)Rio (m)Rosario (f)Rocío (f)Rodica (f)

Rodrigo apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb RNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen