Nom: Rocío

Origen i significat

El nom Rocío té un clar origen espanyol i està profundament arrelat a la cultura i la tradició d'aquest país. El significat literal de Rocío és "rosada" o "rocada", referint-se al fenomen natural dels petits gotes d'aigua que es formen durant la nit o a les primeres hores del matí. Aquesta imatge de frescor i puresa fa que sigui un nom amb connotacions poètiques i de bellesa natural.

A més, Rocío està molt vinculat amb la devoció religiosa, especialment amb la Verge del Rocío, també coneguda com la "Blanca Paloma", la qual és venerada en la famosa romeria del Rocío a Almonte, a la província d'Huelva. La popularitat del nom en contextos hispanoparlants pot estar influenciada per aquesta connexió espiritual i cultural.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rocío a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 250 de 59.142 noms
  • Freqüència: 5.343 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,69 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 282 de 1.448 noms
  • Freqüència: 32 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,57 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ció (f)Patrocinio (f)Adoració (f)Rosario (f)Clio (f)Rosó (f)Roc (m)Rocco (m)Roi (m)Horacio (m)

Rocío apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms de nena