Nom: Rafa

Origen i significat

El nom Rafa és una forma curta i afectuosa de Rafael, que prové de l'hebreu Rafa'el, compost per "Rafa" que significa "curar" i "el" que fa referència a "Déu". Per tant, el significat complet de Rafael seria "Déu ha curat" o "Déu és el sanador". Aquest nom té una forta connotació religiosa, ja que Rafael és un dels set arcàngels en la tradició jueva, cristiana i islàmica.

A més, la figura de l'arcàngel Rafael és associada amb la sanació i la protecció en els viatges, fet que pot influir en la popularitat del nom. Com a nom propi, Rafa és utilitzat en moltes cultures de parla hispana i també en altres idiomes, encara que amb menys freqüència. És un nom que sovint transmet familiaritat i proximitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rafa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Rafael (m)Raffaele (m)Alfa (m)Rafel (m)Rafik (m)Raian (m)Rayan (m)Rabah (m)Ràfols (m)Rafaela (f)

Rafa apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb RNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts