Nom: Rafael

Origen i significat

Rafael és un nom masculí d'origen hebreu, que es pot transcriure com "רָפָאֵל" (Rafa'el) en aquesta llengua. El significat del nom es pot interpretar com "Déu ha curat" o "Déu cura", essent "Rafa" una arrel que significa "curar" i "el" una referència a Déu. Aquest nom té una gran presència en les tradicions judaica, cristiana i islàmica, on Rafael és reconegut com un dels arcanjos.

En l'àmbit de l'art i la cultura, el nom Rafael ha estat portat per moltes figures històriques notables, incloent el famós pintor renaixentista Rafael Sanzio. Aquesta associació amb personatges influents pot afegir un aire de creativitat i intel·lectualitat a la percepció del nom. El nom Rafael, a més, és popular en moltes cultures i llengües amb variacions com Rafael en castellà, Raphael en francès o Raffaello en italià.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rafael a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 46 de 59.142 noms
  • Freqüència: 26.354 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 3,38 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 238 de 1.448 noms
  • Freqüència: 38 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,67 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Rafel (m)Raffaele (m)Rafa (m)Raphael (m)Azrael (m)Rafaela (f)Israel (m)Ràfols (m)Gael (m)Jael (m)

Rafael apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb RNoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen