Nom: Quer

Origen i significat

El nom Quer és poc comú i presenta una etimologia no del tot clara. Una de les interpretacions podria suggerir que prové de l'arrel llatina "carus", que significa "estimat" o "preuat". Això podria indicar que el nom té connotacions relacionades amb l'afecte i la valoració.

En el context català, Quer també podria estar relacionat amb la paraula "quer", que en algunes zones rurals s'utilitza per referir-se a una font de pedra. Així mateix, Quer és el nom d'un municipi a la província de Guadalajara, a Espanya, i podria haver servit com a inspiració per al nom en alguns casos, encara que això no està documentat com un origen freqüent per a noms de persona.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Quer a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7207 de 59.142 noms
  • Freqüència: 39 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Quel (m)Quirc (m)Alguer (m)Queralt (f)Quitèria / Quiteria (f)Queta (f)

Quer apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb QNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts