Nom: Queralt

Origen i significat

El nom Queralt prové de la tradició catalana i està estretament lligat amb el santuari de Santa Maria de Queralt, situat a la muntanya de Queralt, a prop de Berga, a la comarca del Berguedà, Catalunya. Aquest santuari és un lloc de pelegrinatge i devoció, el que podria haver influït en la popularització del nom en aquesta regió.

El significat del nom Queralt no està clarament definit, però podria estar relacionat amb les paraules del català antic que fan referència a roques o pedres, donada la ubicació rocosa del santuari. Aquest nom femení porta amb si una connotació de tradició, espiritualitat i potser una connexió amb la natura i la bellesa del paisatge català.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Queralt a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 396 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.599 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,33 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 150 de 1.448 noms
  • Freqüència: 64 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Queta (f)Rat (f)Quer (m)Quel (m)

Queralt apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb QNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs