Nom: Pedro José

Origen i significat

El nom compost Pedro-José combina dos noms de gran tradició i origen diferent. Pedro, d'origen llatí, prové de la paraula "petrus", que significa pedra o roca, simbolitzant la solidesa i l'estabilitat. Aquest nom va ser popularitzat per l'apòstol Sant Pere, a qui Jesús va anomenar la roca sobre la qual edificaria la seva església.

José, per la seva banda, té un origen hebreu i prové de "Yosef", que significa "Que Déu afegeixi" o "Que Déu incrementi". Aquest nom és portat per diverses figures bíbliques, incloent José, el pare adoptiu de Jesús, i José de l'Antic Testament, fill de Jacob i Raquel. La combinació de Pedro-José pot reflectir una fusió de valors i simbolismes, unint la solidesa i la continuïtat en un sol nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Pedro José a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 470 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.900 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,24 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Pedro (m)José (m)Rose (f)

Pedro José apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb PNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen