Nom: Orlando

Origen i significat

El nom Orlando és la forma italiana del nom germànic Roland, que prové de les paraules "hrod", que significa "fama", i "land", que significa "terra" o "país". Per tant, Orlando podria interpretar-se com "fama de la terra" o "conegut a la terra". Aquest nom es va popularitzar en part gràcies al poema èpic "Orlando furioso" de Ludovico Ariosto, on el protagonista és un cavaller valent i heroiègic.

A més, la història i la literatura han immortalitzat el personatge de Roland a través de l'èpica medieval "La Cançó de Roland", on Roland és un paladí de Carlemany i un símbol de la valentia i lleialtat. La forma Orlando va ser adoptada en diverses llengües romàniques, incloent l'espanyol i el portuguès, mantenint la connexió amb la noblesa i l'heroisme del seu origen germànic.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Orlando a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1412 de 59.142 noms
  • Freqüència: 377 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Rolando (m)Roland (m)Leonardo (m)Armando (m)Arnaldo (m)Conrado (m)Nando (m)Fernando (m)Servando (m)Reinaldo (m)

Orlando apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ONoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen