Nom: Armando

Origen i significat

El nom Armando és d'origen germànic i es deriva de la paraula "heri" que significa "exèrcit" o "guerrer" i "mand" que es tradueix com a "home". Així, el significat global del nom podria interpretar-se com "home de l'exèrcit" o "guerrer". És la forma italiana i espanyola del nom germànic Herman, que comparteix un origen i significat similar.

Aquest nom ha estat popular en diverses cultures i països, especialment en aquells de parla hispana i italiana, i sovint es troba en contextos històrics on la força militar i la valentia eren altament valorades. El nom Armando també pot evocar un sentiment de lideratge i fortalesa a causa dels seus components etimològics i la seva història.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Armando a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 572 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.425 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,18 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Armand (m)Arman (m)Amado (m)Armaan (m)Orlando (m)Rolando (m)Aran / Arán (m)Arnaldo (m)Nando (m)Raimundo (m)

Armando apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen