Nom: Muhammad Wali

Origen i significat

El nom Muhammad-Wali combina dos elements amb profundes arrels en la cultura islàmica. Muhammad, que significa "digne de lloança" en àrab, és un nom extremadament significatiu en l'Islam, ja que és el nom del profeta Muhammad, el fundador de la religió. Aquest nom és extremadament comú en el món musulmà i és considerat de gran honor i respecte.

El segon component, Wali, també en àrab, té múltiples significats incloent "protector", "governant" o "sant". Aquest terme es fa servir sovint per referir-se a una persona que és un protector o un amic íntim de Déu. Així, la combinació Muhammad-Wali podria interpretar-se com "el digne de lloança és el protector", suggerint un fort vincle espiritual i una posició d'estima en la comunitat musulmana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Muhammad Wali a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 17.467 de 59.142 noms
  • Freqüència: 13 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Muhammad (m)Muhammed (m)Muhamadou (m)Wali (m)Mohammadi (m)Mohammad (m)Ali / Alí (m)

Muhammad Wali apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen