Nom: Mohamed Reda

Origen i significat

El nom Mohamed-Reda és una combinació de dos noms àrabs que són freqüentment utilitzats en països de tradició musulmana. Mohamed, que és una de les variants de Muhammad, significa "lloable" o "digne de lloança" i és el nom del profeta fundador de l'Islam, cosa que el converteix en un dels noms més populars en el món musulmà.

Reda, per la seva part, és un nom àrab que significa "satisfacció" o "contentament". Sovint, la combinació de noms com Mohamed-Reda es fa per a conferir una riquesa de significats i per a honrar diferents aspectes de la fe i la cultura. La presència de Mohamed com a primer element en la combinació ressalta la importància del profeta en la identitat del portador del nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mohamed Reda a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1357 de 59.142 noms
  • Freqüència: 400 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Mohamed (m)Mohammed (m)Mohamedamin (m)Mohamad (m)Reda (m)Mohammad (m)Mouhamed (m)Mhamed (m)Mohand (m)Mohammadi (m)

Mohamed Reda apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen