Nom: Reda

Origen i significat

El nom Reda és d'origen àrab i és bastant comú en països de parla àrab. La paraula رضا (rida) en àrab significa 'satisfacció' o 'consentiment', i es pot interpretar com la satisfacció o l'aprovació divina. Això reflecteix un desig dels pares que el seu fill visqui una vida plena de beneplàcit i felicitat.

Aquest nom també pot ser utilitzat com a cognom en algunes cultures. A més, és possible que en algunes regions o contextos, Reda pugui tenir altres orígens o significats que no estan relacionats amb l'àrab, però l'associació més estesa és amb la cultura àrab i la seva llengua.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Reda a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1139 de 59.142 noms
  • Freqüència: 516 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 600 de 1.448 noms
  • Freqüència: 12 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,21 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Redouan (m)Redouane (m)Rida (m)Eda (f)Fred (m)Jordà (m)Rehan (m)Renat (m)Andrea (m)Gifreda (f)

Reda apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb RNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts