Nom: Mohamed Amine

Origen i significat

Mohamed-Amine és un nom compost molt comú en contextos de cultura islàmica. El primer element, Mohamed, prové de l'àrab i és una de les formes més comunes del nom del profeta de l'islam, Muhammad, que significa "lloat sigui" o "digne de lloança". Aquest nom és extremadament popular en països musulmans i entre persones de religió islàmica, en honor al profeta.

El segon element, Amine, també d'origen àrab, significa "fiable" o "honorable". Així, el nom compost Mohamed-Amine podria interpretar-se com "el lloat sigui fiable" o "el digne de lloança i honorable", fusionant les qualitats de lloança i fiabilitat en una sola expressió. Aquest tipus de nom compost és habitual en moltes cultures, on combinar noms amb significats positius és una manera de desitjar bones qualitats o un futur prometedor al nen.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mohamed Amine a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1168 de 59.142 noms
  • Freqüència: 497 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Mohamedamin (m)Mohammadi (m)Mohamed (m)Mohammad (m)Mohammed (m)Mohamad (m)Amine (m)Lamine (m)Mohand (m)Mouhamed (m)

Mohamed Amine apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen