Nom: Matthew

Origen i significat

El nom Matthew té les seves arrels en l'idioma hebreu, on es deriva de Mattityahu, que significa "Don de Déu" o "Regal de Déu". La forma anglesa Matthew va ser adoptada a partir de la forma grega Matthaios i, més tard, de la forma llatina Matthaeus. És un nom amb una forta presència bíblica, ja que Sant Mateu és un dels quatre evangelistes i un dels dotze apòstols.

La versió catalana del nom Matthew és Mateu, i tot i que comparteixen el mateix origen, les dues formes s'utilitzen en contextos lingüístics diferents. El nom Mateu també manté la mateixa connotació de ser un "Don de Déu", i ha estat portat per diverses figures històriques i religioses, reforçant la seva significació espiritual i la seva importància en la tradició cristiana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Matthew a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2659 de 59.142 noms
  • Freqüència: 153 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 943 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Matt (m)Matteo (m)Matheo (m)Mat (m)Matheus (m)Matei (m)Mateo (m)Mateu (m)Mattia (m)Mataties (m)

Matthew apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen