Nom: Matheus

Origen i significat

El nom Matheus és una variant ortogràfica de Mateu, la forma catalana del nom hebreu Mattityahu, que es tradueix com "Don de Yahveh" o "Don de Déu". Aquest nom és conegut a través de Sant Mateu, un dels dotze apòstols i autor de l'evangeli que porta el seu nom. En altres idiomes, com ara el portuguès, la forma "Matheus" és més comuna i manté el mateix origen i significat.

La popularitat de la forma "Matheus" pot variar segons les regions i cultures, però l'essència del nom roman connectada amb les arrels bíbliques i religioses. Aquest nom evoca la tradició cristiana i es manté com una elecció comuna per a noms de noi en diverses comunitats cristianes arreu del món.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Matheus a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3203 de 59.142 noms
  • Freqüència: 118 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Mateu (m)Matheo (m)Mathis (m)Maties (m)Mathias (m)Matthew (m)Matei (m)Mateo (m)Mataties (m)Maher (m)

Matheus apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen