Nom: Luis Alejandro

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Luis Alejandro a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1758 de 59.142 noms
  • Freqüència: 278 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alejandro (m)Leandro (m)Alexandro (m)Sandro (m)Alesandro (m)Alessandro (m)Luis (m)Luisa (f)

Luis Alejandro apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb LNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen