Nom: Liam Jose

Origen i significat

El nom Liam-Jose és una composició de dos noms amb orígens i significats diferents. Liam és una forma irlandesa curta d'Uilliam, la variant irlandesa de William, que té arrels germàniques. La combinació dels elements "wil" i "helm" en alemany antic significa "voluntat" o "protecció" i "casc", respectivament, suggerint el significat de "protector resolut" o "voluntat forta".

D'altra banda, Jose és la forma espanyola de Joseph, que prové de l'hebreu Yosef, i significa "Ell afegirà" o "Déu incrementarà". Aquest nom té una forta connotació religiosa, ja que Joseph (Josep en català) és una figura clau tant en l'Antic com en el Nou Testament. La combinació Liam-Jose pot reflectir una fusió de cultures o una elecció per honorar diferents tradicions i valors familiars.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Liam Jose a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 29.414 de 59.142 noms
  • Freqüència: 7 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

José (m)Liam (m)Lia / Lía (f)

Liam Jose apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb LNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen