Nom: Kinan

Origen i significat

El nom Kinan és menys comú i pot tenir diferents orígens depenent de la regió i la cultura. Una possible interpretació lliga el nom Kinan a l'origen àrab, on pot significar "cobertura" o "protecció". Aquesta etimologia ressona amb alguns dels valors i qualitats que la cultura àrab sovint venera, com la força protectora i el suport familiar.

Una altra possibilitat és que Kinan sigui una variant de Kanan, un nom que en algunes cultures podria estar relacionat amb la paraula canaanita per a "comerciant" o "persona de Canaan". No obstant això, la informació sobre el nom Kinan és limitada i les interpretacions poden variar àmpliament, la qual cosa suggereix que podria haver-hi altres orígens i significats menys documentats o regionals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Kinan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 8007 de 59.142 noms
  • Freqüència: 34 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Kian (m)Kenan (m)Ian (m)Kiran (m)Kilian (m)Kirian (m)Kylian (m)Killian (m)Jinan (f)Gian (m)

Kinan apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb KNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen