Nom: Julio Cèsar / Julio César

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Julio Cèsar / Julio César a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 579 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.408 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,18 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Cèsar / César (m)Julio (m)Juli (m)Julien (m)Julià (m)Ícar (m)Julie (f)Julieta (f)Julietta (f)Juliet (f)

Julio Cèsar / Julio César apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen