Nom: Cèsar / César

Origen i significat

El nom Cèsar prové del llatí "Caesar", que originalment era un cognomen dins de la gens Júlia a l'antiga Roma, la família de Juli Cèsar. Aquest terme es va convertir en un títol imperial després que August va heretar el nom com a part del seu títol, i amb el temps va passar a ser sinònim d'emperador en moltes llengües. El significat exacte del cognomen és incert, però podria estar relacionat amb el verb llatí "caedere", que significa "tallar", donant lloc a interpretacions que suggerixen un naixement per cesària.

El nom Cèsar també es pot associar amb qualitats de lideratge, poder i autoritat, donada la seva connexió històrica amb figures prominents de l'Imperi Romà. Aquest nom ha estat utilitzat a través de la història en diverses formes i ha influït en altres noms i títols, com el terme alemany "Kaiser" i el rus "Tsar", tots dos derivats de "Cèsar" i utilitzats per referir-se a un emperador o líder suprem.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Cèsar / César a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 314 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.842 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,49 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 786 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,15 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Cesari (m)Cesareo (m)Cesarea (f)Cesc (m)Cesca (f)Celsa (f)

Cèsar / César apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen