Nom: Juan David

Origen i significat

Juan-David és un nom compost que combina dos noms d'origen hebreu amb una llarga tradició en la cultura cristiana. Juan prové de l'hebreu Yohanan, que significa "Déu és favorable" o "Déu ha estat misericordiós". Aquest nom té una forta presència en textos bíblics, com el cas de Joan el Baptista, i ha estat molt popular en moltes cultures de parla hispana.

Per altra banda, David també prové de l'hebreu i significa "estimat" o "predilecte". David és una figura central a l'Antic Testament com el rei d'Israel i l'autor atribuït dels Salmos. La combinació Juan-David, per tant, pot tenir una connotació de favor diví i amor, amb una forta càrrega cultural i religiosa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Juan David a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 884 de 59.142 noms
  • Freqüència: 737 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

David (m)Junaid (m)Juan (m)Juana (f)

Juan David apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen