Nom: Jep

Origen i significat

Jep és un nom masculí que sovint es considera una forma curta i afectuosa de noms com Josep o Jephté. En el cas de Josep, que té origen hebreu, el significat es pot interpretar com "Ell afegirà" o "Déu multiplicarà". Aquest nom té una forta presència bíblica i ha estat molt popular en cultures cristianes.

Pel que fa a Jephté, també d'origen hebreu, apareix a l'Antic Testament com un jutge d'Israel. El significat d'aquest nom es pot traduir com "ell obre" o "ell allibera", i tot i que no és tan comú com Josep, també ha influït en la creació de variants curtes com Jep. Ambdós noms poden compartir una connotació de protecció i increment, lligada a les seves arrels religioses i etimològiques.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jep a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 8613 de 59.142 noms
  • Freqüència: 31 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Joseph (m)Pep (m)Bep (m)Jem (m)Zep (m)Josepa (f)

Jep apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts