Nom: Jad

Origen i significat

El nom Jad és d'origen àrab i significa "bondat" o "generositat". És un nom relativament curt i sovint es troba en cultures on l'islam és predominant, ja que molts noms d'aquesta tradició tenen significats relacionats amb virtuts i qualitats admirables.

A més de la seva bellesa per la simplicitat i sonoritat, Jad pot ser també una variant de noms més llargs o una forma abreujada de noms com Jadallah o Jad al-Haq, que incorporen el nom de Déu (Allah) en el seu significat, reforçant així el caràcter espiritual i la importància de la fe en la cultura que l'utilitza.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jad a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1520 de 59.142 noms
  • Freqüència: 337 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 264 de 1.448 noms
  • Freqüència: 34 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,6 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Amjad (m)Jadel (m)Jaden (m)Jadiel (m)Sajjad (m)Jayden (m)Jade (f)Majd (m)Jan (m)

Jad apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb JNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts