Nom: Idriss

Origen i significat

El nom Idriss és un nom masculí que té les seves arrels en la cultura àrab i islàmica. La forma original en àrab és إدريس (Idrīs), i se sol associar amb el profeta Idris, que en la tradició islàmica és sovint identificat amb Enoc, un personatge bíblic de l'Antic Testament. El significat del nom pot estar relacionat amb interpretacions com "interpret" o "estudiós".

Aquest nom pot ser popular en països de majoria musulmana, ja que el porten figures importants dins de la història islàmica. El nom Idriss podria també variar en la seva ortografia en funció del país o de la regió, trobant-se formes alternatives com Idris o Edriss.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Idriss a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3084 de 59.142 noms
  • Freqüència: 124 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Idrissa (m)Driss (m)Idris (m)Idir (m)Iliass (m)Iris (f)Doris (f)Iraïs (f)Isis (f)

Idriss apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb INoms originals de nenNoms originalsNoms de nen