Nom: Enoc

Origen i significat

El nom Enoc prové de l'hebreu "חֲנוֹך" (Chanoch), que significa "dedicat" o "iniciat". Aquest nom té una forta connotació religiosa, ja que Enoc és una figura present tant a l'Antic Testament com a textos apòcrifs i religiosos. És reconegut per ser el pare de Matusalè i per la seva ascensió al cel sense haver mort, segons es narra al llibre del Gènesi.

La seva aparició a les escriptures bíbliques li confereix un caràcter de santedat i misteri, ja que la seva història està envoltada d'elements sobrenaturals i visions profètiques. La figura d'Enoc ha inspirat també nombroses obres i interpretacions en diferents tradicions religioses i esotèriques, destacant la seva connexió amb la saviesa i la comunicació amb el diví.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Enoc a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2897 de 59.142 noms
  • Freqüència: 136 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Enol (m)Enzo (m)Zenó (m)Enric (m)Enola (f)

Enoc apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts