Nom: Ibrahim

Origen i significat

El nom Ibrahim és la forma àrab del nom Abraham, que té profundes arrels en les tradicions judaica, cristiana i islàmica. En l'islam, Ibrahim és reconegut com un dels profetes i és altament venerat; el seu nom és sovint associat amb la fe i l'obediència a Déu. Segons les escriptures, Ibrahim és el pare de Ismael i Isaac, i és considerat el patriarca de les tres grans religions monoteistes.

El significat del nom es creu que prové de l'hebreu, on pot desglossar-se en elements que suggeriran "pare de molts" o "pare de multituds". Aquest significat reflecteix la promesa feta a Abraham en les narratives bíbliques i coràniques, on se li va dir que seria el progenitor de nombroses nacions i persones. Aquest nom ha estat popular en moltes cultures i països, i sovint és triat per la seva connexió amb la tradició i els valors espirituals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ibrahim a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 467 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.924 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,25 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 193 de 1.448 noms
  • Freqüència: 48 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,85 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ibrahima (m)Brahim (m)Ibrahem (m)Abderrahim (m)Ibai (m)Irai (m)Ebrahima (m)Hashim (m)Riham (f)Rim (f)

Ibrahim apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb INoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen