Nom: Guiu

Origen i significat

El nom Guiu és una forma catalana del nom d'origen germànic Guido, que es creu que prové de la paraula "witu" o "wit", que significa "bosc" o "fusta". També pot estar relacionat amb el terme "widu", que significa "savi" o "guia", suggerint així una persona que és un líder o que posseeix saviesa.

A Catalunya, Guiu ha estat un nom històricament present i porta amb si una certa connotació de tradició i noblesa, ja que ha estat portat per membres de la noblesa en el passat. Aquest nom ha mantingut una certa popularitat en contextos on es valora la preservació de formes nominals autòctones i tradicionals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Guiu a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 981 de 59.142 noms
  • Freqüència: 632 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 258 de 1.448 noms
  • Freqüència: 35 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,62 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Guim (m)Iu / Ïu (m)Guido (m)Guifré (m)Guille (m)Guilleuma (f)Guida (f)Gúria (f)Guisla (f)

Guiu apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb GNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts